Guifi és una xarxa de telecomunicacions comun, oberta, lliure i neutral. Té més de 20,000 nodes (o sigui, punts on es distribueix les comunicacions, que actuen com a punts individuals d'una xarxa).

Guifi es un red de telecomunicaciones común, abierto, libre y neutral. Tiene mas de 20,000 nodes (o sea, puntos de distribuición de las comunicaciones, que actuan como los puntos individuales de un red).

Altres xarxes lliures / Otros redes libres